Tuomaristo - LA tuomioistuin (2023)

español vietnam Korealainen Kiinalainen armenialainen

KIELEN KÄÄNNÖS VASTUUVAPAUSLAUSEKE

X

Los Angeles Superior Courtin julkisen verkkosivuston sisällön virallinen kieli on englanti. Google™ Translate on ilmainen online-kielikäännöspalvelu, joka voi kääntää tekstiä ja verkkosivuja eri kielille. Tietokonekäännökset ovat vain arvioita sivuston alkuperäisestä sisällöstä. Käännöstä ei pidä pitää täsmällisenä, ja se voi joissain tapauksissa sisältää virheellistä tai loukkaavaa kieltä.

Los Angeles Superior Court ei takaa Google™ Kääntäjän tai minkään muun käännösjärjestelmän kääntämien tietojen tarkkuutta, luotettavuutta tai ajantasaisuutta. Lisäksi joitain sovelluksia, tiedostoja tai kohteita, kuten kaavioita, valokuvia tai joitain kannettavia asiakirjamuotoja (pdf-tiedostoja), ei voida kääntää.

Huomaa, että kun käännöstä pyydetään, poistut Los Angeles Superior Courtin verkkosivustolta. Los Angeles Superior Court ei tue Google™-kääntäjän käyttöä. Sivustomme tarkastelemiseen voidaan käyttää muita käännöspalveluita. Kuka tahansa henkilö tai yhteisö, joka luottaa mistä tahansa käännösjärjestelmästä saatuihin tietoihin, tekee sen omalla riskillään. Kun käännös on valmis, otat riskin mahdollisista epätarkkuuksista, virheistä tai muista ongelmista. Los Angeles Superior Court ei ole vastuussa mistään vahingoista tai ongelmista, jotka voivat johtua Google™ Kääntäjän tai muun käännösjärjestelmän käytöstä.

Jos sinulla on kysyttävää Google™-kääntäjästä, napsauta seuraavaa linkkiä:Google™-kääntäjän usein kysytyt kysymykset.

Kääntää

KÄÄNTÄMISOHJELMISTOA KOSKEVAT OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Los Angeles Superior Courtin julkisen verkkosivuston materiaalin virallinen kieli on englanti. Google™ Translate on ilmainen online-kielikäännöspalvelu, joka voi kääntää tekstiä ja verkkosivuja eri kielillä. Tietokonekäännökset ovat vain arvioita sivuston alkuperäisestä sisällöstä. Käännöstä ei pidä pitää täsmällisenä, ja se voi joissain tapauksissa sisältää virheellistä tai loukkaavaa kieltä.

Los Angeles Superior Court ei takaa Google™ Kääntäjän tai minkään muun käännösjärjestelmän kääntämien tietojen tarkkuutta, luotettavuutta tai aitoutta. Joitakin sovelluksia, tiedostoja tai kohteita ei myöskään voi kääntää (kuten grafiikkaa, valokuvia tai jotkin kannettavat asiakirjamuodot [pdf]).

Huomaa, että pyytämällä käännöstä poistut Los Angeles Superior Courtin verkkosivustolta. Los Angeles Superior Court ei tue Google™-kääntäjän käyttöä. Voit käyttää muita käännöspalveluita nähdäksesi verkkosivustomme. Kuka tahansa henkilö tai yhteisö, joka luottaa mistä tahansa käännösjärjestelmästä saatuihin tietoihin, tekee sen omalla riskillään. Kun käännös tehdään, otat riskin kaikista havaituista epätarkkuuksista, virheistä tai muista ongelmista. Los Angeles Superior Court ei ole vastuussa vahingoista tai ongelmista, joita voi aiheutua Google™ Translate -kääntäjän tai muun käännösjärjestelmän käytöstä.

Jos sinulla on kysyttävää Google™-kääntäjästä, napsauta seuraavaa linkkiä:Google Translate™ UKK.

Kääntää

EI OLE VASTUUTTA KIELEN KÄÄNNÖSTULOKSISTA

X

Los Angeles Superior Courtin julkisen verkkosivuston sisällön virallinen kieli on englanti. Google™ Translate on ilmainen online-kielikäännöspalvelu, joka kääntää tekstiä ja verkkosivuja useille eri kielille. Tietokonekäännös on vain arvio tämän sivuston alkuperäisestä sisällöstä. Käännöksiä ei pidä pitää tarkkoina, ja joissain tapauksissa ne voivat käyttää harhaanjohtavaa tai loukkaavaa kieltä.

Los Angeles Superior Court ei takaa Google™ Translate -kääntäjän tai minkään muun käännösjärjestelmän tuottamien tietojen tarkkuutta, luotettavuutta tai nopeutta. Lisäksi joitain sovelluksia, tietueita tai muun tyyppisiä asiakirjoja, kuten kaavioita, kuvia tai tietyntyyppisiä kannettavia asiakirjoja (pdf-tiedostoja), ei voida kääntää.

Huomaa, että pyytämällä tulkkia poistut Los Angeles Superior Courtin verkkosivustolta. Los Angeles Superior Court ei tue Google™-kääntäjän käyttöä. Muita käännöspalveluita voidaan käyttää verkkosivustomme katseluun. Kuka tahansa henkilö tai yhteisö, joka luottaa mistä tahansa tulkintajärjestelmästä kerättyyn tietoon, tekee sen omalla riskillään. Kun käännös on valmis, teet sen omalla vastuullasi epätarkkuuksien, virheiden tai muiden havaittujen ongelmien vuoksi. Los Angeles Superior Court ei ole vastuussa vahingoista tai ongelmista, jotka voivat johtua Google™ Kääntäjän tai muun käännösjärjestelmän käytöstä.

Jos sinulla on kysyttävää Google™-kääntäjästä, napsauta seuraavaa linkkiä:Google™-kääntäjän usein kysytyt kysymykset.

Kääntää

Kielenkäännösten vastuuvapauslauseke

X

Los Angeles Superior Courtin julkisen verkkosivuston sisällön virallinen kieli on englanti. Google™ Translate on ilmainen online-kielikäännöspalvelu, jonka avulla voit kääntää tekstiä ja verkkosivuja kielestä toiselle. Tietokonekäännös vastaa vain sivuston alkuperäistä sisältöä. Näitä käännöksiä ei pidä pitää tarkkoina, ja joissain tapauksissa ne voivat sisältää epätarkkoja tai loukkaavia kielenkäyttöä.

Los Angeles Superior Court ei takaa Google™ Kääntäjän tai minkään muun käännösjärjestelmän kääntämien tietojen tarkkuutta, luotettavuutta tai ajantasaisuutta. Et myöskään saa kääntää sovelluksia, tiedostoja tai kohteita, jotka sisältävät kaavioita, valokuvia tai kannettavia asiakirjamuotoja (pdf).

Jos käännöstä pyydetään, vahvista, että poistut Los Angeles Superior Courtin verkkosivustolta. Los Angeles Superior Court ei tue Google™-kääntäjän käyttöä. Voit käyttää muita käännöspalveluita nähdäksesi verkkosivustomme. Yksilöt tai organisaatiot, jotka luottavat käännösjärjestelmistä saatuun tietoon, tekevät sen omalla riskillään. Kun käännös on valmis, hyväksyt riskin mahdollisista epätarkkuuksista, virheistä tai muista ongelmista. Los Angeles Superior Court ei ole vastuussa mistään vahingoista tai ongelmista, joita voi aiheutua Google™ Kääntäjän tai muun käännösjärjestelmän käytöstä.

Jos sinulla on kysyttävää Google™-kääntäjästä, napsauta seuraavaa linkkiä:Google™-kääntäjän usein kysytyt kysymykset.

Kääntää

Kielenkäännösten vastuuvapauslauseke

X

Los Angeles Superior Courtin julkisen verkkosivuston sisällön virallinen kieli on englanti. Google™ Translate on ilmainen online-kielikäännöspalvelu, joka kääntää tekstiä ja verkkosivuja eri kielille. Tietokonekäännökset voivat vain arvioida verkkosivuston alkuperäistä sisältöä. Tällaisia ​​käännöksiä ei pidä pitää oikeina, ja joissakin tapauksissa ne voivat sisältää virheitä tai loukkaavaa kieltä.

Los Angeles Superior Court ei takaa, että Google™ Kääntäjän tai muiden käännösjärjestelmien kääntämät tiedot ovat tarkkoja, luotettavia tai oikea-aikaisia. Lisäksi joitain sovelluksia, tiedostoja tai kohteita ei voida kääntää, mukaan lukien kuvat, valokuvat tai jotkin kannettavat asiakirjamuodot (pdf).

Huomaa, että kun pyydät käännöstä, poistut Los Angeles Superior Court -sivustolta. Los Angeles Superior Court ei hyväksy Google™-kääntäjän käyttöä. Selaa verkkosivustoamme muiden käännöspalveluiden kanssa. Kuka tahansa henkilö tai yhteisö, joka luottaa käännösjärjestelmään tietojen saamiseksi, tekee sen omalla vastuullaan. Olet vastuussa kaikista epätarkkuuksista, virheistä tai muista ongelmista sen jälkeen, kun käännös on valmis. Los Angeles Superior Court ei ole vastuussa vahingoista tai ongelmista, jotka voivat johtua Google™ Kääntäjän tai muiden käännösjärjestelmien käytöstä.

Jos sinulla on kysyttävää Google™-kääntäjästä, napsauta alla olevaa linkkiä:Google™-kääntäjän usein kysytyt kysymykset.

Kääntää

VASTUUVAPAUSLAUSEKE KIELEN KÄÄNTÄMISESTÄ

X

Los Angelesin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen julkisen verkkosivuston virallinen kieli on englanti. Google™ Translate on ilmainen kieltenkäännöspalvelu, jonka avulla voit kääntää tekstiä ja verkkosivustoja eri kielille. Tietokonekäännös on vain likimääräinen esitys alkuperäisestä verkkosivustosta. Käännöstä ei pidä pitää täsmällisenä, ja se voi joskus sisältää virheellistä tai loukkaavaa kieltä.

Los Angelesin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei takaa Google™ Kääntäjän tai minkään muun käännösjärjestelmän kääntämien tietojen tarkkuutta, luotettavuutta tai ajantasaisuutta. Lisäksi joitain ohjelmia, tiedostoja tai lisälaitteita, kuten grafiikkaa, valokuvia tai joitain kannettavia asiakirjamuotoja (pdf), ei voida kääntää.

Huomaa, että kun lähetät käännöspyynnön, sinut viedään Los Angelesin piirioikeuden verkkosivuston ulkopuolelle. Los Angelesin piirituomioistuin ei kannusta Google™-kääntäjän käyttöä. Sivustoamme voi tarkastella myös muiden käännöspalveluiden kanssa. Kuka tahansa henkilö tai organisaatio, joka luottaa mistä tahansa käännösjärjestelmästä saatuihin tietoihin, tekee sen omalla vastuullaan. Kun käännös on valmis, otat riskin havaituista epätarkkuuksista, virheistä tai muista ongelmista. Los Angelesin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole vastuussa vahingoista tai ongelmista, joita saattaa ilmetä Google™ Translate -kääntäjän tai muun käännösjärjestelmän käytöstä.

Jos sinulla on kysyttävää Google™-kääntäjästä, napsauta seuraavaa linkkiä:Google™-kääntäjän usein kysytyt kysymykset.

Kääntää:

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 06/11/2023

Views: 5523

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.